CentOS(ConoHa) 初期設定 (2)
Ubuntu MySQLバックアップ(cron,rsync)
Ubuntu(Indigo) Postfix+Dovecot
Ubuntu apt(カーネルパッチ)
Ubuntu(Indigo) 初期設定
Arch Linux MariaDB
Arch Linux カーネルのコンパイル
Arch Linux VirtualBoxのディスクサイズ変更
Arch Linux 初期設定
CentOS(ConoHa) 初期設定